BEVERAGES

DESSERTS /BEVERAGES/THỨC UỐNG

 • HONEY LEMON TEA

  7.25 $

  TRÀ CHANH MẬT ONG

 • LEMON SODA

  7.75 $

  SODA CHANH

 • LEMON TEA TRÀ CHANH

  5.25 $

  TRÀ CHANH

 • LEMONADE

  7.25 $

  NƯỚC CHANH

 • MANGO SUNRISE

  7.75 $

  SODA XOÀI

 • SALTED LEMON SODA

  7.75 $

  SODA CHANH MUỐI

 • STRAWBERRY SURPRISE

  7.75 $

  SODA DÂU

 • VIETNAMESE COFFEE

  5.95 $

  CÀ PHÊ VIỆT NAM

 • COCONUT JUICE

  6.75 $

  NƯỚC DỪA

 • LONGAN DRINK

  7.75 $

  NƯỚC TRÁI NHÃN

 • LYCHEE DRINK

  7.75 $

  NƯỚC TRÁI VẢI

 • LYCHEE FIZZ

  7.75 $

  SODA TRÁI VẢI

 • SALTED PLUM SODA

  7.75 $

  SODA XÍ MUỘI

 • SOFT DRINK / JUICE

  2.75 $

  NƯỚC NGỌT / NƯƠC TRÁI CÂY

 • WATER

  2.25 $

  NƯỚC SUỐI