VIETNAMESE SANDWICHES

Chất lượng thượng hạng

VIETNAMESE SANDWICHES/BÁNH MÌ

 • B1 GRILLED PORK SAUSAGE SANDWICH
  8.50 $

  BÁNH MÌ NEM NƯỚNG

 • B2 GRILLED CHICKEN SANDWICH
  8.50 $

  BÁNH MÌ GÀ NƯỚNG

 • B3 GRILLED PORK SANDWICH
  8.50 $

  BÁNH MÌ THỊT NƯỚNG

 • B4 FRIED EGG SANDWICH
  8.50 $

  BÁNH MÌ ỐP LA

 • B5 VEGETERIAN SANDWICH
  8.50 $

  BÁNH MÌ CHAY