SIDE ORDER

SIDE ORDER/ĐẶT THÊM

 • FRIED EGG
  3.00 $

  TRỨNG CHIÊN

 • RICE
  3.00 $

  CƠM

 • SOUP
  3.00 $

  SÚP

 • BEEF BALL SOUP
  6.25 $

  SÚP BÒ VIÊN

 • EXTRA BEEF BALL
  3.75 $

  BÒ VIÊN

 • SIDE ORDER MEAT
  5.25 $

  PHẦN THỊT THÊM