DESSERTS

DESSERTS / TRÁNG MIỆNG

 • FLAN – CREAM CARAMEL

  5.75 $

  BÁNH FLAN

 • FRIED BANANA WITH ICE CREAM

  7.25 $

  CHUỐI CHIÊN VÀ KEM

 • RED BEAN DESSERT WITH ICE CREAM

  6.75 $

  CHÈ ĐẬU ĐỎ VÀ KEM

 • TRIO DESSERT

  6.75 $

  CHÈ BA MÀU

 • ICE CREAM (SCOOP) MANGO

  5.25 $
 • ICE CREAM (SCOOP) STRAWBERRY

  5.25 $
 • ICE CREAM (SCOOP) VANILLA

  5.25 $