MENU

Yêu thích

APPETIZERS/KHAI VỊ

 • A1 SPRING ROLL

  4.25 $

  CHẢ GIÒ

 • A2 VEGGIE SPRING ROLL

  4.25 $

  CHẢ GIÒ CHAY

 • A3 SHRIMP SALAD ROLL

  4.75 $

  GỎI CUỐN

 • A4 GRILLED PORK SAUSAGE SALAD ROLL

  4.75 $

  NEM CUỐN

 • A5 GRILLED CHICKEN SALAD ROLL

  4.75 $

  GỎI CUỐN GÀ NƯỚNG

 • A6 GRILLED PORK SALAD ROLL

  4.75 $

  GỎI CUỐN THỊT NƯỚNG

 • A10 SHRIMP PAPAYA SALAD

  11.95 $

  GỎI ĐU ĐỦ TÔM

 • A11 BEEF CARPACCIO

  15.95 $

  BÒ TÁI CHANH

 • A7 VEGGIE SALAD ROLL

  4.75 $

  GỎI CUỐN CHAY

 • A8 CHICKEN WINGS

  12.95 $

  CÁNH GÀ CHIÊN

 • A9 SHRIMP MANGO SALAD

  11.95 $

  GỎI XOÀI TÔM

Món ngon khớ cưỡng

NOODLE SOUP/PHỞ

Phở Beginner/Regular 14.95 $ / Large 15.95 $

 • N1 STEAK NOODLE SOUP

  PHỞ TÁI

 • N2 BEEF BALL NOODLE SOUP

  PHỞ BÒ VIÊN

 • N3 BRISKET NOODLE SOUP

  PHỞ CHÍN

 • N4 STEAK, BEEF BALL NOODLE SOUP

  PHỞ TÁI, BÒ VIÊN

 • N5 BRISKET, BEEF BALL NOODLE SOUP

  PHỞ CHÍN, BÒ VIÊN

 • N6 CHICKEN NOODLE SOUP

  PHỞ GÀ

Phở Adventure/Regular 15.50 $ / Large 16.50 $

 • N10 STEAK, BRISKET, TRIPE NOODLE SOUP

  PHỞ TÁI, CHÍN, SÁCH

 • N7 MR. PHO HOUSE SPEICAL NOODLE SOUP

  PHỞ ĐẶC BIỆT

 • N8 STEAK, TENDON, TRIPE NOODLE SOUP

  PHỞ TÁI, G N, SÁCH

 • N9 STEAK, BRISKET, TENDON NOODLE SOUP

  PHỞ TÁI, CHÍN, GÂN

Bán chạy

MR PHO SPECIALTY/MENU ĐẶC BIỆT

 • S1 HOT & SOUR STEAK NOODLE SOUP

  16.50 $

  PHỞ TÁI CHUA CAY

 • S2 HOT & SOUR SEAFOOD NOODLE SOUP

  16.50 $

  PHỞ HẢI SẢN CHUA CAY

 • S3 SPICY HUE BEEF NOODLE SOUP

  16.50 $

  BÚN BÒ HUẾ

 • S5 GRILLED CHICKEN NOODLE SOUP

  16.50 $

  PHỞ GÀ NƯỚNG

 • S6 GRILLED PORK CHOP NOODLE SOUP

  16.50 $

  PHỞ SƯỜN NƯỚNG

 • S7 NAM VANG SEAFOOD NOODLE SOUP

  16.50 $

  HỦ TIẾU NAM VANG

 • S8 VEGETERIAN NOODLE SOUP

  16.50 $

  PHỞ CHAY

Được đánh giá cao

VERMICELLI BOWL/BÚN

 • V1 GRILLED PORK SAUSAGE VERMICELLI BOWL
  16.95 $

  BÚN NEM NƯỚNG

 • V2 GRILLED CHICKEN VERMICELLI BOWL
  16.95 $

  BÚN GÀ NƯỚNG

 • V3 GRILLED PORK VERMICELLI BOWL
  16.95 $

  BÚN THỊT NƯỚNG

 • V4 GRILLED PORK CHOP VERMICELLI BOWL
  16.95 $

  BÚN SƯỜN NƯỚNG

 • V5 GRILLED SHORT RIBS VERMICELLI BOWL
  18.45 $

  BÚN SƯỜN BÒ

 • V6 GRILLED SHRIMP VERMICELLI BOWL
  16.95 $

  BÚN TÔM NƯỚNG

 • V10 GRILLED SHRIMP, SPRING ROLL VERMICELLI BOWL
  16.95 $

  BÚN TÔM NƯỚNG, CHẢ GIÒ

 • V11 VEGETARIAN SPRING ROLL VERMICELLI BOWL
  16.95 $

  BÚN CHẢ GIÒ CHAY

 • V12 HANOI GRILLED PORK PATTY VERMICELLI
  16.95 $

  BÚN CHẢ HÀ NỘI

 • V7 SPRING ROLL VERMICELLI BOWL
  16.95 $

  BÚN CHẢ GIÒ

 • V8 GRILLED PORK, SPRING ROLL VERMICELLI BOWL
  16.95 $

  BÚN THỊT NƯỚNG, CHẢ GIÒ

 • V9 GRILLED CHICKEN, SPRING ROLL VERMICELLI BOWL
  16.95 $

  BÚN GÀ NƯỚNG, CHẢ GIÒ

Chất lượng thượng hạng

RICE DISHES/CƠM

 • R1 GRILLED PORK SAUSAGE RICE DISH
  16.95 $

  CƠM NEM NƯỚNG

 • R2 GRILLED CHICKEN RICE DISH
  16.95 $

  CƠM GÀ NƯỚNG

 • R3 GRILLED PORK RICE DISH
  16.95 $

  CƠM THỊT NƯỚNG

 • R4 GRILLED PORK CHOP RICE DISH
  16.95 $

  CƠM SƯỜN NƯỚNG

 • R5 GRILLED SHORT RIBS RICE DISH
  18.45 $

  CƠM SƯỜN BÒ

 • R6 GRILLED SHRIMP RICE DISH
  16.95 $

  CƠM TÔM NƯỚNG

 • R10 GRILLED SHRIMP, SPRING ROLL RICE DISH
  16.95 $

  CƠM TÔM NƯỚNG, CHẢ GIÒ

 • R11 VEGETARIAN SPRING ROLL RICE DISH
  16.95 $

  CƠM CHẢ GIÒ CHAY

 • R7 SPRING ROLL RICE DISH
  16.95 $

  CƠM CHẢ GIÒ

 • R8 GRILLED PORK, SPRING ROLL RICE DISH
  16.95 $

  CƠM THỊT NƯỚNG, CHẢ GIÒ

 • R9 GRILLED CHICKEN, SPRING ROLL RICE DISH
  16.95 $

  CƠM GÀ NƯỚNG, CHẢ GIÒ

VIETNAMESE SANDWICH/BÁNH MÌ VIỆT NAM

 • B1 GRILLED PORK SAUSAGE SANDWICH
  8.50 $

  BÁNH MÌ NEM NƯỚNG

 • B2 GRILLED CHICKEN SANDWICH
  8.50 $

  BÁNH MÌ GÀ NƯỚNG

 • B3 GRILLED PORK SANDWICH
  8.50 $

  BÁNH MÌ THỊT NƯỚNG

 • B4 FRIED EGG SANDWICH
  8.50 $

  BÁNH MÌ ỐP LA

 • B5 VEGETERIAN SANDWICH
  8.50 $

  BÁNH MÌ CHAY

SIDE ORDER/ĐẶT THÊM

 • FRIED EGG
  3.00 $

  TRỨNG CHIÊN

 • RICE
  3.00 $

  CƠM

 • SOUP
  3.00 $

  SÚP

 • BEEF BALL SOUP
  6.25 $

  SÚP BÒ VIÊN

 • EXTRA BEEF BALL
  3.75 $

  BÒ VIÊN

 • SIDE ORDER MEAT
  5.25 $

  PHẦN THỊT THÊM

DESSERTS / TRÁNG MIỆNG

 • FLAN – CREAM CARAMEL
  5.75 $

  BÁNH FLAN

 • FRIED BANANA WITH ICE CREAM
  7.25 $

  CHUỐI CHIÊN VÀ KEM

 • RED BEAN DESSERT WITH ICE CREAM
  6.75 $

  CHÈ ĐẬU ĐỎ VÀ KEM

 • TRIO DESSERT
  6.75 $

  CHÈ BA MÀU

 • ICE CREAM (SCOOP) MANGO
  5.25 $
 • ICE CREAM (SCOOP) STRAWBERRY
  5.25 $
 • ICE CREAM (SCOOP) VANILLA
  5.25 $

BEVERAGES/THỨC UỐNG

 • HONEY LEMON TEA
  7.25 $

  TRÀ CHANH MẬT ONG

 • LEMON SODA
  7.75 $

  SODA CHANH

 • LEMON TEA TRÀ CHANH
  5.25 $

  TRÀ CHANH

 • LEMONADE
  7.25 $

  NƯỚC CHANH

 • MANGO SUNRISE
  7.75 $

  SODA XOÀI

 • SALTED LEMON SODA
  7.75 $

  SODA CHANH MUỐI

 • STRAWBERRY SURPRISE
  7.75 $

  SODA DÂU

 • VIETNAMESE COFFEE
  5.95 $

  CÀ PHÊ VIỆT NAM

 • COCONUT JUICE
  6.75 $

  NƯỚC DỪA

 • LONGAN DRINK
  7.75 $

  NƯỚC TRÁI NHÃN

 • LYCHEE DRINK
  7.75 $

  NƯỚC TRÁI VẢI

 • LYCHEE FIZZ
  7.75 $

  SODA TRÁI VẢI

 • SALTED PLUM SODA
  7.75 $

  SODA XÍ MUỘI

 • SOFT DRINK / JUICE
  2.75 $

  NƯỚC NGỌT / NƯƠC TRÁI CÂY

 • WATER
  2.25 $

  NƯỚC SUỐI

SMOOTHIES/ SINH TỐ

 • AVOCADO SMOOTHIES
  7.75 $

  SINH TỐ BƠ

 • MANGO SMOOTHIES
  7.75 $

  SINH TỐ XOÀI

 • MIXED BERRIES SMOOTHIES
  7.75 $

  SINH TỐ TRÁI CÂY

 • PEACH SMOOTHIES
  7.75 $

  SINH TỐ ĐÀO

 • STRAWBERRY SMOOTHIES
  7.75 $

  SINH TỐ DÂU

 • ADD JELLY
  0.5 $
 • ADD PEARL
  0.5 $
 • HONEY DEW SMOOTHIES
  7.75 $

  SINH TỐ DƯA

 • LYCHEE SMOOTHIES
  7.75 $

  SINH TỐ VẢI

BUBBLE TEA – SLUSHIES /TRÀ TRÂN CHÂU

 • LYCHEE TEA
  7.25 $

  TRÀ VẢI

 • PEACH TEA
  7.25 $

  TRÀ ĐÀO

 • TARO MILK TEA
  7.25 $

  TRÀ VỊ KHOAI MÔN

 • COCONUT MILK TEA
  7.25 $

  TRÀ VỊ DỪA

 • MATCHA MILK TEA
  7.25 $

  TRÀ XANH

ALCOHOL DRINK/ĐỒ UỐNG CÓ CỒN

 • ASAHI
  8.95 $
 • BUDWEISER
  7.25 $
 • CORONA
  8.95 $
 • HEINEKEN
  8.95 $
 • KOKANEE
  7.25 $

 • RED/WHITE WINE (7.05OZ)
  8.95 $
 • SAKE LARGE(250ML)
  13.95 $
 • SAKE SMALL (120ML)
  8.95 $
 • SAPPORO
  8.95 $